24 มีนาคม 2562 แม่ฮ่องสอนควันหนักงดบินต่อเนื่อง

ที่มา: https://siamrath.co.th/n/71079

กรมควบคุมมลพิษ ได้รายงานคุณภาพอากาศบริเวณตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 233 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) อยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ นอกจากนี้ยังพบปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) มีค่า 255 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน รายงานผลการยกเลิกเที่ยวบิน ตั้งแต่ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นมาจนถึงวันที่ 23 มีนาคม 2562 ได้มีการยกเลิกเที่ยวบิน จำนวน 44 เที่ยวบิน ล่าช้า 8 เที่ยวบิน แยกเป็นสายการบินนกแอร์ ยกเลิก 4 เที่ยวบิน , สายการบินบางกอกแอร์เวย์ ยกเลิก 34 เที่ยวบิน ล่าช้า 2 เที่ยวบิน และสายการบิน วิสดอมแอร์เวย์ ยกเลิก 6 เที่ยวบิน ล่าช้า 6 เที่ยวบิน สำหรับในวันนี้ ( 24 มี.ค.2562 ) จากสถานการณ์หมอกควันที่หนาทึบมากกว่าเมื่อวาน โดยค่าทัศนวิสัย เริ่มต้นที่ 1,500 เมตรต่อเนื่องจาก เวลา 07.00 น.ถึง 08.00 น. คาดว่า จะส่งผลกระทบทำให้สายการบินทุกสายต้องยกเลิกเที่ยวบินต่อเนื่องทั้งวัน เป็นวันที่ 3 นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดแม่ฮ่องสอน รายงาน ค่าทัศนวิสัยเช้าวันนี้ ( 24 ) ห้วงเวลา 07.00 น. – 1500 เมตร +หมอกควัน , 08.00 น. – 1500 เมตร +หมอกควัน , 09.00 น. – 1500 เมตร +หมอกควัน โดยค่าทัศนวิสัยมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากหมอกควันมีการกระจายหนาทึบเพิ่มมากขึ้น สำหรับสถานการณ์ไฟป่า พบว่าทุกอำเภอของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งมี 7 อำเภอ มีการลักลอบจุดไฟเผาป่า เป็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตอนุรักษ์ ซึ่งอยู่ห่างไกลและไฟไหม้บนเทือกเขาสูง ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าไปดับไฟป่าได้สะดวก จึงจำเป็นต้องปล่อยให้ไฟป่าลุกลามจนดับลงเอง ซึ่งจะใช้เวลานานหลายวัน ส่งผลให้หมอกควันสะสมในอากาศเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง หากจะทำให้สถานการณ์ดีขึ้นมีทางเดียวคือ ทำฝนเทียม หรือรอให้ฝนตก แต่การทำฝนเทียมต้องประสบกับปัญหาความชื้นในอากาศไม่พอเพียงทำให้ไม่สามารถทำได้ สถานการณ์หมอกควันไฟป่า จึงยืดเยื้อยาวนานต่อไปอีก